A szerződés megkötése

A szerződés megkötése

Meg van a kiválasztott. Mi a következő lépés?

A következő lépés a megállapodás írásba foglalása. A szerződésnek - az általános feltételeken, jogokon és kötelezettségeken túl - tartalmaznia kell az üzleti igényeket, a kapcsolattartók megnevezését, a határidőket, teljesítési és/vagy fizetési határpontokat, a szállítandó szoftverek, hardvereszközök tételes felsorolását, valamint a karbantartással összefüggő díjakat és szolgáltatások leírását is. Célszerű a szerződés mellékleteként szerepeltetni a projekt időbeni ütemezését is.

Ajánlatkérés