Kiskáté döntéshozóknak

Kiskáté döntéshozóknak

Nagyon reméljük, hogy a következő perceket sikerül hasznosan eltöltenie az oldalainkon. Mindehhez azzal kívántunk hozzájárulni, hogy összegyűjtöttük és rendszereztük mindazokat az információkat, amelyek birtokában önállóan is képes lesz eldönteni, milyen szempontokra kell nagyobb figyelmet fordítania az ügyviteli, vállalatirányítási, e-kereskedelmi rendszer kiválasztása során!

Az évek során számos cégvezetővel, tulajdonossal és döntéshozóval találkoztunk, és azt tapasztaltuk, hogy a felelősen gondolkodó vezetőket igen komoly kihívás elé állítja a megfelelő megoldás kiválasztása. A legtöbb esetben a vezetők a lehetséges szállítókkal történő beszélgetések során „ébrednek rá”, hogy milyen mérvű beavatkozást jelenthet egy új rendszer bevezetése, emiatt sokan elbizonytalanodnak, vagy téves következtetéseket vonnak le a beérkező szállítói ajánlatok láttán.

Sok esetben a kiválasztást nem előzi meg az igények végiggondolása, holott, ezzel jelentős idő és energia megy veszendőbe mind az ügyfél, mind a szállító(k) részéről.

Máskor a kiválasztás szempontjait rangsorolják helytelenül, aminek következtében egyedül a bekerülés költségére fókuszálnak a döntéshozók -, amelynek a szerepét mi sem kívánjuk kisebbíteni -, de könnyen elsikkadnak olyan fontos szempontok, mint például az, hogy mit várnak az új rendszertől, vagy hogy mi történik a rendszer bevezetése után.

A mellékelt anyag összeállításával nem csupán a megfelelő rendszer/megoldás kiválasztásához kívánunk segítséget nyújtani, de szeretnénk bemutatni a kiválasztás folyamatát, továbbá a rendszer bevezetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat (pl. projektfinanszírozás, pályázati lehetőségek, utószolgáltatások, stb), amely információk birtokában már konkrét elvárások fogalmazhatók meg a szállító(k) felé.

Saját igények felmérése A kiválasztás folyamata
A szerződés megkötése Amit a projektről tudni kell
Élet a bevezetés után

Ajánlatkérés